een retraite-oord met programma's op het gebied van muziek, creativiteit, spiritualiteit en mystiek


lees verder

Alandi Retreat Site
Kloosterstraat 8A
5935 CB STEYL
telefoon (077) 3268 219 (van 9-10 en 18.30-19.30 uur)
e-mail: alandi@@alandi.org


Boeken


Deze boeken zijn op Alandi Retreat Site te verkrijgen


boek"de tocht van de Ziel" 
  De Tocht van de Ziel

Naverteld en toegelicht door Hanna Stemerding. Drie verhalen van de Perzische mysticus Sohravardi, waarin op drie manieren wordt weergegeven hoe de Ziel gedreven wordt haar ware thuis weer op te zoeken; uit angst voor de gevangenschap in de materie, uit het verlangen naar kennis en via het pad van Liefde. De toelichting vormt de sleutel waardoor de rijke symboliek direct met het hart kan worden verstaan. ISBN 90805778-1-2, € 19,00
boek"lessen van een SoefiMeester"
Lessen van een Soefi Meester Dr. S.M.Azmayesh, vertaling Hanna Stemerding.

Op een warme en uitnodigende manier introduceert de auteur de essenties van het Soefisme. Toegelicht aan de hand van een schat van verhalen uit de Masnavi van Rumi, laat hij zien hoe de spirituele ontwikkeling leidt tot de eenheid van de individuele ziel met de zichtbare wereld, de onzichtbare universa en met God. ISBN 90-805778-3-9, € 19,00
boek "Als je weet dat er meer is"
 Als je weet dat er meer is …
 
Gids voor innerlijke ontwikkeling Ad Stemerding Stap voor stap volg je het innerlijk proces door het denken heen naar het gewaarworden van de verschillende energiestromen van de chakra’s, om tenslotte te komen tot de beleving van spiritualiteit. ISBN 90-6325-523-3, € 19,00
boek " Decirkel van Liefde"
 De Cirkel van Liefde Llewellyn Vaughan-Lee,

 vertaling Hanna Stemerding Het vraagt innerlijke kracht je eigen weg te gaan en je vrij te maken uit de dwang van het collectief. Het vol- gen van het verlangen om je Ware Thuis weer te vinden brengt je in de Cirkel van Liefde, de intimiteit van Liefde die altijd in ons is. Dit boek leert je te luisteren met je hart. ISBN 90-805778-2- 0, € 19,00
boek "De Parel"
De Parel

Ervaringsgericht werkboek door Ad Stemerding Diep in ons hart ligt de glanzende Parel die ons diepste wezen weerspiegelt en ons vertelt dat we zelf deel uitmaken van het scheppingsproces. De auteur voert je via drie stappen van bewustzijn: de uiterlijke werkelijkheid, de innerlijke werkelijkheid en de mystieke werkelijkheid, via oefeningen, schrijfopdrachten en meditaties naar het vinden van deze Parel in jezelf. ISBN 90-805778-5-5, € 19,00
boek "De Diwaan"
De Diwaan van Hazrat Inayat Khan

Mystieke gedichten vertaald en toegelicht door Hugo en Wazir Dayers Voor het eerst een Nederlandse vertaling van de volledige gedichtenbundel de Diwaan van de grote Indiase mysticus en musicus Hazrat Inayat Khan, die de eeuwenoude wijsheid van het Soefisme naar het Westen bracht. De gedegen toelichting van de prachtige symboliek maakt de gedichten begrijpelijk en is tevens voor geestelijke zoekers een gelegenheid om kennis te maken met de essentie van het Soefisme. ISBN 90-805778-6-3 , € 19,00
boek "De Gouden Draad"
De Gouden Draad door Llewellyn Vaughan-Lee, vertaling Terez Stolze.

Gevoelig worden voor de beelden waarin het Hogere Zelf zich doet kennen in je leven. Jungiaanse psychologie en het werken met dromen gezien in het licht van het Soefisme. Door de beelden in je dromen kun je de taal van de ziel leren verstaan. ISBN90-805778-4-7,
€ 23,00